Kancelária a sídlo:
Heritage Investment s.r.o.
Bystrická 25/F
841 07 Bratislava
IČO: 35978911, DIČ: 2022133553, IČ DPH: SK2022133553
Zapísaná v Obch. registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 39395/B
Ing. Peter Táborský,
majiteľ, konateľ
Tel: +421 918 509 988
Email: slovak.heritage.investment@gmail.com
riadenie spoločnosti,
projektový manažment,
stavebný dozor,
finančné riadenie,
komplexné poradenstvo.
Ing. Arch. Martin Straňák,
architekt
Tel: +421 905 107 691
Email: stranak.martin.hi@gmail.com
architektonické práce,
architektonické poradenstvo pre klientov
stavebný dozor - vlastných návrhov
riadenie prác - dokončovacie práce, interiér