Som investor

Investori do nehnuteľností môžu od nás očakávať:

 • partnerstvo, spoľahlivosť, dôveru, profesionalitu
 • komplexný prístup k investícii
 • identifikáciu projektu (pozemku, lokality, existujúceho investičného zámeru)
 • spracovanie úvodnej analýzy návratnosti investície
 • zostavenie tímu investičnej akcie
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie podkladov pre vydanie vyjadrení a stanovísk potrebných pre povolenie investície
 • zabezpečenie výberu dodávateľov investície podľa dohodnutého modelu s investorom
 • riadenie dodávateľov stavby
 • kontrola dodávateľov stavby
 • riadenie tímu investície (manažment investora, zhotoviteľ, predajca, právny tím, atď)
 • vyhodnocovanie investície (reportovanie, sledovanie nákladov, sledovanie výkonov jednotlivých účastníkov investície
 • poradenstvo investorovi