Bytový dom - Bystrická 2

Bytový dom - Bystrická 2

Lokalita: Bystrická ul, Bratislava - DNV

Realizácia: 2017 -2021

- typ výkonov - komplexné riadenie - projektový manažment pre zahraničného investora - Ukrajina
- rozsah: 36 bytov o ploche celkom cca 2.300 m2 vrátane komplexnej infraštruktúry
- investičný náklad 2.700.000 Eur + DPH