Chcem stavať na pozemku

Vlastníci pozemkov, ktorí plánujú výstavbu môžu od nás očakávať:

  • partnerstvo, spoľahlivosť, dôveru, profesionalitu
  • analýzu očakávaní a potrieb vlasníka pred zahájenim investície
  • spracovanie investičné a finančného plánu
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre (koncept, štúdia, územné konanie, stavebné konanie, realizácia, interiér, výrobu prvkov)
  • zabezpečenie výberu dodávateľov investície podľa dohodnutého modelu s investorom (generálny dodávateľ, viacerí dodávatelia)
  • riadenie dodávateľov stavby
  • kontrola dodávateľov stavby
  • komunikácia s investorom a prenos jeho požiadaviek do realizácie
  • vyhodnocovanie investície, sledovanie nákladov, úprava investície podľa vývoja finančných možností investora
  • poradenstvo investorovi