Mám problém - rekonštrukcia, opravy a poradenstvo

Vlastníci nehnuteľností, ktorí riešia problém, opravu alebo rekonštrukciu môžu od nás očakávať:

 • partnerstvo, spoľahlivosť, dôveru, profesionalitu
 • analýzu problému a požiadavky
 • spracovanie návrhu riešenia podľa požiadaviek a finančných možností investora
 • spracovanie projektovej dokumentácie podľa potrebného rozsahu
 • zabezpečenie výberu dodávateľov investície podľa dohodnutého modelu s investorom (generálny dodávateľ, viacerí dodávatelia)
 • riadenie dodávateľov stavby
 • kontrola dodávateľov stavby
 • priebežná analýza realizácie prác a ich úprava podľa reálnych podmienok
 • komunikácia s investorom a prenos jeho požiadaviek do realizácie
 • vyhodnocovanie investície, sledovanie nákladov, úprava investície podľa vývoja finančných možností investora
 • poradenstvo investorovi