Rekonštrukcia bytového domu v historickej zástavbe Zochova 4

Rekonštrukcia bytového domu v historickej zástavbe Zochova 4

Lokalita: Zochova 4, Bratislava

Realizácia: 2016 - 2018

- typ výkonov - výkon stavebného dozoru - pre zahraničného investora - Česká republika
- rozsah: 36 bytov o ploche celkom cca 2.200 m2 a 100m2 obchodných priestorov vrátane repliky historickej fasády
- investičný náklad 3.900.000 Eur + DPH