O nás

Spoločnosť Heritage investment sa venuje komplexnému riadeniu a kontrole stavebných investícií.

Venujeme sa výstavbe bytových domov, rodinných domov, obchodných prevádzok, kancelárskych budov a priestorov, skladových a iných priestorov pre podnikanie a súkromné účely.

Našim heslom je:

staviate s prehľadom, pod kontrolou a kvalitne

Naše služby sa zameriavajú na podporu investorom stavebných projektov.
Nie sme stavebná spoločnosť, sme manažérska a kontrolná spoločnosť.

Našimi zákazníkmi sú:Ing. Peter Táborský

národnosť: slovenská
rok narodenia: 1974

VZDELANIE:
1988-1992 Stredná priemyselná škola stavebná , Bratislava.
Odbor: Pozemné stavby

1992-1997 Slovenská technická univerzita , Bratislava
Odbor: Pozemné stavby a architektúra
Zameranie : Architekt – rekonštrukcie budov

1997-2000 Slovenská technická univerzita , Bratislava
Doktorandské štúdium (neukončené) – Problematika vlhkosti spodnej stavby budov.

1997-2000 Asistent Stavebná fakulta STU Bratislava – konštrukcie pozemných stavieb

JAZYKY:
Anglicky aktívne

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
Stavebníctvo a architektúra.
1995 -1996 Samostatná činnosť, živnosť – rekonštrukcie stavebných objektov(realizácia stavebnej časti rekonštrukcie bytov, realizácia opráv spoločných priestorov bytových domov,)

2000 - 2004 Konateľ a spolumajiteľ stavebnej spoločnosti (Taber s.r.o)
(rozšírenie realizácie stavebnej činnosti, rekonštrukcie rodinných domov vrátane zabezpečenia aj iných profesií ako stavebnej časti, projektovanie jednoduchých stavieb, zabezpečenie rekonštrukcie historických objektov – kamenné stavby)

2004 - 2008 Stavebný poradca – rekonštrukcie objektov, investovanie, Hlavný manažér spoločnosti Heritage Investment s.r.o.
(realizácie rekonštrukcie historických objektov so zameraním na ľudovú architektúru, spracovanie projektov žiadostí pre financovanie z verejných zdrojov a zdrojov EU – grantové žiadosti, organizácia seminárov pre samosprávu vo veci čerpania predvstupových fondov EU v spolupráci s partnerskou NGO, realizácia príprav projektov obnovy historického prostredia pre samosprávy)

2008 – súčasnosť
Konateľ spoločnosti Heritage Investment s.r.o.– Hlavný manažér spoločnosti Heritage Investment s.r.o. (aktivity – viď referencie)

AUTORIZÁCIA:
PLATNÉ OPRÁVNENIA

Evidenčné č.:12770 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia - Pozemné stavby od 04.12.2014
Evidenčné č.:10825 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia - Pozemné stavby od 04.12.2014