Rekonštrukcia administratívnej budovy - AIR OFFICES

Rekonštrukcia administratívnej budovy - AIR OFFICES

Lokalita: Pestovateľská ul, Bratislava - Ružinov

Realizácia: 2014-2017

- typ výkonov - výkon stavebného dozoru - pre zahraničného investora - Česká republika
- rozsah: 5 podlaží o ploche celkom cca 2.500 m2 kancelárskych priestorov vrátane realizácie požiadaviek nájomcov na priestory
- investičný náklad 1.500.000 Eur + DPH